industri nyheter

De vinnande skicklighet av de dam spel

2018-08-30
Öppningen av rutorna

Öppna ett spel i ett schackspel spelar en mycket viktig position, som början av en sprint, det finns nästan ingen chans att släppa efter, så i spelet för checkmästaren, om misstagens början, kommer det att vara tidvattnet från den andra parten Det offensiva spelet har ingen makt att slå tillbaka, och det är outhärdligt. Självklart, som andra schackspel, har start av checkar sina egna fasta drag och motsvarande motåtgärder. Vi kanske vill använda termen "fast" i Go. På tal om det öppnande spelet för brickor, är det det grundläggande sättet att gå i början av brickan. Enligt denna metod kan båda sidor snabbt skicka ut sina egna styrkor, och samtidigt, enligt den andra partens drag, är de återhållsamma och motsatta. I början av den första kontakten, det vill säga när slutförandet är avslutat, är situationen ganska densamma och utvecklingen av balansen bibehålls.

Pratar om mitten av rutorna

Den mellersta striden om brickan förändras ständigt, och möjligheterna är flyktiga. Därför är det i mitten av krigets strid om brickan nödvändigt att exakt ta tag i möjligheterna och skapa möjligheter. Även om mitten av rutorna är väldigt varierad, finns det inget spår att hitta, men det finns också färdigheter som man kan fånga: 1. Den så kallade brickan för brickor, hopp är dess största funktion, så länge villkoren är uppfyllda, du kan fortsätta att hoppa. Därför, i mitten av slaget, måste vi ta principen om hoppning, måste vi reparera vår egen "hoppning", försöka göra våra egna hopp smidig, men också uppmärksamma, kan inte låta sin egen resa för att ge varandra bekvämligheten med att hoppa. Detta kallas attack. 2. Det är inte bara att hoppa bra, utan också för att förhindra att den andra parten hoppar. Om den andra parten har en bra väg, bryr du dig inte om han låter honom hoppa hela vägen, då är du inte långt ifrån att förlora. Det här är försvar. Be dig ta tag i nyckeln till situationen och begränsa den andra partens hopp. Attack och försvar är den mest avgörande delen av checkarna. Attack och försvar är inte oberoende. Det är inte det enda sättet att vinna och attackera. Endast genom att ta tag i det dialektiska förhållandet mellan brott och försvar kan vi kämpa för ingenting.

Pratar om stängningen av rutorna

Avslutningen är termen som används i Go, som hänvisar till kontrollens slutliga flytt. Anledningen till att termen "stängning" används är att slutet på Go baseras på principens mål och det maximala antalet beställningar erhålls med hjälp av den officiella färdigheten; slutet på kontrollen är snabbt och färdigheten används för att gå in i motsatt riktning med den snabbaste hastigheten. Positionen är relativt lik. Slutet på aromen är fortsättningen av det offensiva och defensiva, har uppenbarligen ingen gemensam grund. För rutor finns det en princip för att avsluta: snabbt, det vill säga strävan efter de minsta stegen. Finalen kräver att du förstår funktionen för varje position, arrangemanget av kraftfördelningen och den rationella användningen. Det viktigaste är att fastställa begreppet antal steg. Oavsett process är minsta antal steg de första.

Checkers regler

I början av spelet finns det 10 stycken i varje spelares läger. De placeras i en positiv triangel. Din uppgift är att ta alla bitarna i lägret och hoppa för att ockupera lägretsområdet mittemot. Först vinner de spelare som upptar alla 10 stycken i motsatt läger. Spelarna rankas efter antalet bataljoner.

Rörelserna för bitarna kan utföras steg för steg i intilliggande sex riktningar med raka linjer. Om det finns något stycke på torget i det intilliggande läget, är positionen i den raka linjen tom, kan du direkt "hoppa" till utrymmet. I processen att "hoppa", så länge samma villkor är uppfyllda, kan det kontinuerligt utföras. Den som först innehar alla positioner på motsatt sida vinner.

Varje spel genereras slumpmässigt av programmet, och spelaren rör sig först, tar sedan spelaren som startpunkt och vrider schack moturs. När omgången är över tills startspelaren börjar röra sig är det en runda eller en omgång. Vi vill inte titta på den långsiktiga placeringen av bitarna hemma för att stoppa motståndarens ockupation. Därför måste varje spelare ha 5, 8 eller 10 bitar av bitarna som lämnar bataljonen under 20, 25 och 30 omgången. Annars kommer de att vara negativa och misslyckade.