industri nyheter

där är många fördelar till spelar pärnt-child spel. Pärnts skall känna till tre saker till notera.

2018-08-21
1. Föräldrar bör vägleda sina barn att utveckla goda spelvanor, följa spelets regler och inte ljuga; leksaker har en fast lagringsplats. Efter att spelet är klart, låt barnen packa sig själva och återgå till den ursprungliga platsen; ordna rimlig speltid, inte slut Har ingenstans att spela, men kan inte påverka äta och sova på grund av att spela.

2, perfusera inte barnet, om föräldrarna deltar i barnens spel, tror inte att barnet fortfarande är litet, inte förstår någonting, och tillfälligt perfunctory, föräldrarna är omedelbart involverade i barnets spel, är barnet begärt på grund av ung ålder eller rollbehov eller brist på spelpartner Föräldrar bör vara involverade och vägleda barnens spel i form av karaktärer och spel, så att spelet kan genomföras smidigt.

3. Föräldrar bör odla och uppmuntra barns kreativitet och självständighet i spelet. "Sök inte barnet att bli en drake" och "fånga upp" överallt, låt barnen bli mästarna i spelet och ge full fantasi och kreativitet. Föräldrar bör låta sina barn spela spel de gillar och inte tvinga dem att spela spel de inte gillar. Under spelet bör föräldrar hitta problem i tid och vägleda dem på lämpligt sätt.